Paslaugas galite užsakyti el. paštu [email protected] arba telefonu.

Atliekamų paslaugų kainos sutartinės. Kaina priklauso nuo to kiek laiko reikalauja darbas atlikti, sudėtingumas, naudojimo teisės ir t.t. Viskas aptariamą užsakant paslaugas.

Darbų atlikimo terminas sutariamas užsakymo metu. Jeigu užsakymo metu terminai nebuvo aptarti tada darbai atliekami eilės tvarka nedelstiant per protingą laikotarpį. Užsakovo bendarbiavimas įtakoja darbų atlikimo terminus.

Atlikus grafinio dizaino užduotį rezultatas standartiškai pateikiamas šiasi failų formatais: SVG, PDF, EPS, PNG, JPEG.

Kitais formatais failai pateikiami tik atskirai nurodžius ir jei tai yra įmanoma.

Failai atsiunčiami tik apmokėjus už suteiktas paslaugas.

Failai pateikiami el. paštu arba kitu sutartu būdu.

Failu pateikimas laikomas užsakovo patvirtinimu, kad pretenzijų nėra ir viskas tinka.

Apmokėjimas už individualiai suteiktas paslaugas negrąžinamas.

Apmokėjus sąskaitą įgyjamą teisė naudoti grafinius darbus už kuriuos buvo apmokėta.

Sąskaita išrašoma ir atsiunčiama el. paštu.

Nemokamos korekcijos atliekamos 14 dienų po failų pateikimo užsakovui. Korekcijomis nelaikoma esminis atlikto darbo pokytis reikalaujantis iš naujo atlikti darbą. Jeigu pokyčiai esminiai šie darbai bus apmokestinami.

Praėjus šiam laikotarpiui korekcijų darbai apmokestinami (išskyrus ypač smulkias korekcijas).

SVKD.lt pasilieka teisę šias sąlygas ir taisyklės betkada taisyti ir atnaujinti.

Meniu